Juridische reikwijdte van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u bent verwezen. Indien delen of afzonderlijke bewoordingen van deze tekst niet wettig of correct zijn, heeft dit geen invloed op de inhoud of geldigheid van andere delen.

Online inhoud

De auteur behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims voor schade veroorzaakt door het gebruik van bepaalde informatie, inclusief onvolledige of onjuiste informatie, worden daarom afgewezen. Elk aanbod is vrijblijvend en vrijblijvend. Gedeelten van de pagina’s of de gehele publicatie, inclusief alle aanbiedingen en informatie, kunnen geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd door de auteur zonder voorafgaande kennisgeving.

Referenties en links

De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar op deze pagina’s wordt gelinkt of waarnaar wordt verwezen, tenzij hij volledig op de hoogte is van de illegale inhoud en in staat is om te voorkomen dat bezoekers van zijn site de pagina’s bekijken in kwestie. Als er schade ontstaat bij het gebruik van de hier gepresenteerde informatie, kan alleen de auteur van de betreffende pagina’s verantwoordelijk worden gehouden en niet de persoon die een link naar deze pagina’s heeft verstrekt. De auteur is ook niet verantwoordelijk voor berichten of berichten die worden gepubliceerd door gebruikers van discussieplatforms, gastenboeken of mailinglijsten die op deze pagina’s worden aangeboden.

Auteursrecht

De auteur is van plan om in deze publicatie geen auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken. Indien dit niet mogelijk is, vermeldt hij het auteursrecht van het betreffende onderwerp. Het copyright is gebaseerd op materiaal dat door de auteur is gemaakt. Verveelvoudiging of gebruik van afbeeldingen, geluid of tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan, tenzij met toestemming van de auteur.

Privacybeleid

Indien de mogelijkheid wordt geboden om persoonlijke of professionele gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) in te voeren, gebeurt deze invoer op vrijwillige basis. Het gebruik en de betaling van elke aangeboden dienst is toegestaan, indien en voor zover technisch mogelijk en acceptabel, zonder specificatie van welke persoonsgegevens dan ook of onder specificatie van anonieme gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen is verboden. Overtreders die spamberichten verzenden, worden bestraft.