Deze site wordt beheerd door de Koninklijke Motorclub van Hoei verkoopt tickets en biedt aanverwante diensten aan voor de 48e editie van de Rallye du Condroz. Door deze site te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden met betrekking tot het online verkoopbeleid van de Royal Motor Club de Huy, zoals hieronder uiteengezet. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, vragen wij u deze site niet te bezoeken of te gebruiken.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op bestellingen die per telefoon, post of e-mail zijn gedaan of bevestigd.
De Royal Motor Club van Huy Cybernet behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De wijzigingen zijn van kracht wanneer ze op de site worden geplaatst.

Prijs

Tenzij anders aangegeven, zijn de genoemde prijzen inclusief BTW en taksen. Alle vaste kosten en diensten ten laste van de koper zijn inbegrepen in de prijs; de koper zal worden geïnformeerd alvorens te bestellen.

Bestelling

– U bevestigt dat u minimaal 18 jaar oud bent.
– Uw bestelling blijft op uw naam gereserveerd zolang de betalingstermijn vermeld op de bevestiging gerespecteerd wordt. Elke reservering van tickets en/of e-tickets is pas definitief na ontvangst van de betaling van het verschuldigde bedrag. U kan enkel betalen met een Maestro/bancontact type bankkaart.
– Na ontvangst van uw bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail. Deze bevestigingsmail bevat een samenvatting van de bestelling vastgelegd op een duurzame gegevensdrager. In deze e-mail staat ook een link naar de verkoopvoorwaarden.
– Na betaling van uw tickets kunt u via deze link een factuur opvragen. U ontvangt uw factuur per e-mail. Als uw bedrijf geen Belgisch btw-nummer heeft, stuur dan een e-mail met uw contactgegevens en de details van uw reservering naar willy@condrozrally.be
– De persoon of het bedrijf die de betaling doet, wordt als de opdrachtgever beschouwd; hij staat in voor de bestelling, zelfs als de factuur moet worden opgesteld en naar een derde partij moet worden gestuurd.
– de Royal Motor Club de Huy behoudt zich het recht voor om een reservering niet te honoreren indien het gebruikte betaalmiddel in het verleden aanleiding heeft gegeven tot frauduleuze transacties of indien de ingevulde persoonsgegevens wijzen op fraude. In deze gevallen: – kan de Royal Motor Club van Huy de kosten verhalen die verband houden met het onderzoek naar het frauduleuze karakter van de reservering, evenals de schade die daadwerkelijk is geleden door de persoon die de bestelling heeft geplaatst.

Betaling en verzending

– Na het registreren van uw betaling ontvangt u een bevestiging per e-mail.
– Deze bevestiging is nodig om uw ticket te komen ophalen op de plaats en op het tijdstip vermeld in uw bestelling.
– De klant is verplicht een geldig e-mailadres in te vullen en eventuele e-mails van de Royal Motor Club de Huy die worden bewaard door antispamfilters te controleren. Anders kan de klant geen contact opnemen met de Royal Motor Club de Huy of de kredietkaartmaatschappij voor terugbetaling.

Behoud en verlies

– Na aflevering door de Koninklijke Motorclub van Hoei is de tickethouder verantwoordelijk voor de waardevolle bewaring van de tickets.
– In geen geval worden vervangende tickets verstrekt in geval van verlies of vervreemding. Alleen onleesbare of moeilijk leesbare streepjescodes kunnen aanleiding geven tot afgifte van een duplicaat aan de eerste kaarthouder die verschijnt.

Gebruik maken van

– Onze producten (tickets, accounts) blijven te allen tijde onze exclusieve eigendom, zowel moreel als materieel. Bijgevolg is elke herdruk of imitatie, in welke vorm en op welke manier dan ook, strikt verboden.
– Tenzij de organisator schriftelijk akkoord gaat, is elk commercieel gebruik van de naam of het logo van het evenement strikt verboden.
– Behalve met schriftelijke toestemming van de organisator, is elk gebruik van tickets voor commerciële of promotionele doeleinden verboden.
– Tickets blijven altijd op naam staan van degene die ze oorspronkelijk heeft besteld. De naam van de koper van het ticket kan dus niet worden gewijzigd in die van een eventuele derde partij, ook niet bij (incidentele) doorverkoop.
– De informatie op de tickets kan niet worden gewijzigd. Houders van gewijzigde tickets kan de toegang worden geweigerd.
– Alleen de eerste persoon op vertoon van het originele elektronische ticket heeft toegang tot het evenement. Elk tweede aangeboden ticket wordt beschouwd als een kopie en geeft geen toegang tot de zaal of het evenement.
– De koper van het ticket moet voldoen aan de “Wet op de doorverkoop van tickets voor toegang tot evenementen” van 30 juli 2013.

Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een prijs die hoger is dan de oorspronkelijke prijs is verboden. de Royal Motor Club de Huy behoudt zich het recht voor om doorverkochte tickets ongeldig te maken. De houder ervan kan de toegang tot de zaal of tot het evenement worden geweigerd.

Noch de eerste koper, noch een volgende koper kan in dit verband aanspraak maken op enige schadevergoeding. de Royal Motor Club van Huy behoudt zich ook het recht voor om de verkoop van het ticket te weigeren aan klanten die geacht worden de tickets te kopen met het eenvoudige doel om ze door te verkopen.

Communicatie van tickets aan derden

– de Royal Motor Club van Huy acht zich slechts gebonden aan deze algemene voorwaarden ten aanzien van de geregistreerde commandant en bij hem bekend van de tickets.

Wijzigingen of annuleringen

– In het kader van de coronaviruspandemie heeft de provincie aanvullende voorwaarden gesteld, namelijk het gebruik van het Covid Safe Ticket, om de toegang tot het evenement te garanderen. De weigering om aan deze maatregelen te voldoen, zal in geen geval een reden zijn om uw ticket terug te betalen.
– Wijzigingen in het programma, data en/of locaties van het evenement, wijzigingen in de indeling en/of beschikbaarheid van zitplaatsen en annuleringen van getimede secties zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de organisator. De Royal Motor Club de Huy treedt enkel op als tussenpersoon voor het reserveren van tickets en beperkt uitdrukkelijk haar eventuele aansprakelijkheid tot dit gebied.
– Tickets worden alleen terugbetaald of omgeruild indien het evenement wordt afgelast en na instructie daartoe door de evenementorganisator. Overmacht aan de zijde van de ticketkoper wordt niet aanvaard als reden voor terugbetaling.
– Tickets kunnen enkel terugbetaald worden ten aanzien van de bij de Royal Motor Club van Hoei ingeschreven orderverantwoordelijke. Hiertoe dienen de per e-mail verstrekte instructies van de Royal Motor Club de Huy met betrekking tot het verzoek tot terugbetaling te worden opgevolgd. Aanvragen tot vergoeding die worden ingediend na het verstrijken van de daarvoor toegestane termijn, die ten minste 14 dagen bedraagt, kunnen niet worden gehonoreerd.

Beperking van de aansprakelijkheid

-De Royal Motor Club de Huy treedt enkel op als tussenpersoon voor de verkoop van tickets. Haar aansprakelijkheid is daarenboven beperkt. De koopovereenkomst komt tot stand tussen de klant en de organisator van het evenement.

Prive leven

– Lees ook onze privacybeleidsbepalingen www.condrozrally.be Deze maken integraal deel uit van onze algemene voorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden
– Er is geen herroepingsrecht en u heeft als consument geen herroepingsrecht. Hoewel artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht voor de verkoop op afstand voorziet in een termijn van 14 kalenderdagen waarbinnen de consument kan afzien van de aankoop, is dit herroepingsrecht niet van toepassing op via deze site gesloten overeenkomsten, krachtens artikel VI .53.12 ° van het Wetboek van economisch recht.

Verscheidene

– Het is verboden om alcoholische dranken, drugs, vuurwerk, wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar dit evenement. Dergelijke voorwerpen moeten worden geretourneerd. Bij weigering wordt de toegang tot de site geweigerd, zonder recht op terugbetaling.

Klachten of geschillen

– Klachten kunnen gemeld worden aan info@condrozrally.be
– In geval van betwisting is enkel het Belgisch recht van toepassing.
– De Franse teksten zullen wet zijn.
– Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de hoven en rechtbanken van Hoei.